Allt på ett ställe - myndighetsdata.se

Myndighetsdata

Svenska myndigheter tillhandahåller massvis med bra öppen data, men problemet är att det inte finns något enkelt sätt att hitta vilken data som finns. Och även om du hittar en bra källa, krävs olika verktyg och format för att du skall kunna använda den. Vi vill ändra på det här genom att tillhandahålla all den här öppna datan i ett enda enkelt API.

Vill du hjälpa till?

Skickas oss ett mail på hej@myndighetsdata.se

API

GET /v1/tools/scbid

Hämta eller sök efter SCB id.

Kan översätta mellan kordinat och SCB id. Kordinat till SCB id och SCBid till Kordinat.

Resource URL

http://api.myndighetsdata.se/v1/tools/scbid

Parameters

Name Description Example
wgs84lat Latitude 62.0
wgs84lon Longitude 15.0
id SCB ID. 1402
all Hämta all data. true

Example

GET http://api.myndighetsdata.se/v1/tools/scbid?wgs84lat=62&wgs84lon=15

GET http://api.myndighetsdata.se/v1/tools/scbid?id=1402

GET http://api.myndighetsdata.se/v1/tools/scbid?all=true

GET /v1/datasets

Hämta tillgängliga dataset.

Resource URL

http://api.myndighetsdata.se/v1/datasets

Example

GET http://api.myndighetsdata.se/v1/datasets

GET /v1/rawdatasets/:dataset

Hämta eller sök efter SCB id.

Kan översätta mellan kordinat och SCB id. Kordinat till SCB id och SCBid till Kordinat.

Resource URL

http://api.myndighetsdata.se/v1/tools/scbid

Parameters

Name Description Example
dataset namn för dataset hav-viss-grundvatten

Example

GET http://api.myndighetsdata.se/v1/rawdatasets/hav-viss-grundvatten


Ett Hack for Sweden-projekt av Martin Thuresson, Johannes Lundberg & Johan Nilsson